Impressum

NAME DER FIRMA

EKO ALU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa / Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kommanditgesellschaft

ADRESSE

ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań

TELEFON

+48 61 847 11 99

FAX

+48 61 847 11 97

EMAIL

ekoalu@ekoalu.pl

ST.ID-NR.

7811871011

ID. MWST.-NR.

PL7811871011

GEWERBEANMELDUNGSNUMMER „REGON”

301879568

LANDESGERICHTSNUMMER „KRS”

0000392711

KENNZEICHNUNG DES GERICHTS

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / Amtsgericht in Poznań – Nowe Miasto und Wilda in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters

STAMMKAPITAL

500 000 zł

BANK

PeKaO S.A. III/O Poznań

KONTO-NR. PLN

25 1240 1750 1111 0010 4133 2507

KONTO-NR. EUR

PL 23 1240 1750 1978 0010 4133 2552

SWIFT

PKOPPLPW