Company Details

nazwa firmy

EKO ALU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa / Limited Liability Partnership

address

ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań, Poland

telephone

+48 61 847 11 99

fax

+48 61 847 11 97

email

ekoalu@ekoalu.pl

TAX ID

7811871011

VAT ID

PL7811871011

REGON (STATISTICAL IDENTIFICATION NUMBER)

301879568

KRS (NATIONAL COURT REGISTER)

0000392711

COURT OF LEGAL JURISDICTION

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / Regional Court in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register

INITIAL CAPITAL

500 000 zł

BANK

PeKaO S.A. III/O Poznań

PLN ACCOUNT NUMBER

25 1240 1750 1111 0010 4133 2507

EUR ACCOUNT NUMBER

PL 23 1240 1750 1978 0010 4133 2552

SWIFT

PKOPPLPW