Zrealizowane

EKO ALU sp. z o.o. sp. k.

zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

NCBREkoalu

Opracowanie metody automatycznej separacji złomu na bazie miedzi wykorzystującej szybką analizę spektroskopową sprzężoną z inteligentną analizą obrazu.

Celem projektu było opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej technologii automatycznej segregacji złomu metali na bazie miedzi, wykorzystującej szybką analizę spektroskopową sprzężoną z inteligentną analizą obrazu (innowacja procesowa) – aby wykonać produkt spełniający najwyższe standardy sortowania według kryteriów składu chemicznego. Proces sortowania ma być szybki, dokładny, bez udziału ludzi, w akceptowalnej cenie, zaś surowiec – bezpieczny.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 342 837,89

Dotacja flagi