Konferencja „Recykling 4.0 – pomiędzy nauką i praktyką”

Konferencja „Recykling 4.0 – pomiędzy nauką i praktyką”

28 grudnia w Poznaniu odbędzie się konferencja „Recykling 4.0 – pomiędzy nauką i praktyką”.

W ramach konferencji przedstawiona zostanie koncepcja recyklingu 4.0 – nowa generacja rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych dla recyklingu. Prelegenci omówią aktualne wyzwania w sortowaniu oraz odzysku złomu metali nieżelaznych oraz zaprezentują przykładowe rozwiązania technologiczne umożliwiające osiągnięcie założeń Recyklingu 4.0.

Konferencja odbędzie się w centrum konferencyjnym Hotelu Ilonn w Poznaniu przy ulicy Szarych Szeregów 16 w godzinach 17:00-22:00.

Harmonogram konferencji

17:00 Rejestracja uczestników

18:00 Uroczyste otwarcie konferencji

18:05 „Recykling 4.0.”, Jan Moryson, specjalista ds. integracji systemów i fuzji danych,

18:20 „Wyzwania współczesności na rynku sortowania złomu metali nieżelaznych.”, Grzegorz Moryson, główny materiałoznawca, Eko Alu.

18:35 „Wpływ jakości powierzchni złomu stopów miedzi na dokładność wyniku pomiaru składu chemicznego.”, Łukasz Bernat

18:50 „Wizyjna analiza komponentów w strumieniu materiałów miedzionośnych.”, Tomasz Jurtsch, specjalista ds. systemów wizyjnych,

19:05 Wolne wypowiedzi

19:30 Kolacja w restauracji Ilonn

20:30 Networking

22:00 Zakończenie konferencji

Osoby chcące wziąć udział w konferencji proszone są wypełnienie formularza oraz o jego przesłanie do 22.12.2023 na adres mailowy konferencja@ekoalu.pl

Formularz zgłoszeniowy.

Ilość miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem prelekcji proszone są o przesłanie krótkiego opisu wystąpienia na adres email konferencja@ekoalu.pl