Split payment – INFORMACJA DLA FIRM

Split payment – INFORMACJA DLA FIRM

INFORMACJA DLA FIRM

w związku z wejściem w życie dnia 01.11.2019 r. 

zmiany przepisów ustawy 

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520), 

zgodnie z którymi m.in. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności 

(split payment) 

będą objęte płatności za towary i usługi 

wymienione w załączniku nr 15 do ww. ustawy o VAT dotyczące faktur, 

których kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15 000 zł, 

informujemy, 

że Eko Alu Sp. z o.o. sp.k. 

będzie dokonywać płatności za takie faktury tylko przelewem 

w systemie podzielonej płatności (split payment). 

Przypominamy, że w przypadku sprzedaży towarów lub usług 

wymienionych w załączniku nr 15, 

jeżeli wartość faktury brutto przekracza 15 000 zł 

sprzedawca jest zobligowany od dnia 01.11.2019 r. 

do umieszczenia na takiej fakturze wyrażenia: 

„mechanizm podzielonej płatności”; 

liczy się fakt, że cała faktura 

przekracza 15 000zł i zawiera chociaż jedną pozycję z załącznika nr 15.